Svetilnik je publikacija za mlade zanesenjake, namenjena je učencem prve triade osnovnih šol, ob pomoči staršev ali mentorjev pa tudi predšolskim otrokom, ki jo Gledališče Koper izdaja skupaj s koprskim pokrajinskim muzejem in arhivom, osrednjo koprsko knjižnico in italijansko skupnostjo iz Pirana. Vsaka ustanova na svojih časopisnih straneh na interaktiven, letom primeren in zabaven način otrokom približa in odkriva kulturne vsebine, ki predstavljajo stalno dejavnost posameznega kulturnega zavoda.

Čeprav Svetilnik predstavlja zgleden primer združevanja obalnih institucij, racionalizacije dela in sredstev, je bolj kot njegova povezovalna vloga pomembna izobraževalna. Starostni stopnji primerno (izrazita likovna podoba, pobarvanke, kvizi, anagrami, preproste križanke, likovne naloge in natečaji, kratki, toda nadvse zanimivi opisi itd.) Svetilnik mlade bralce seznanja s temami in področji dejavnosti petih obalnih institucij: Gledališča Koper, Pokrajinskega muzeja Koper, Pokrajinskega arhiva Koper, Italijanske skupnosti »Giuseppe Tartini« iz Pirana in Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper.

V slabem desetletju izhajanja – prva številka je izšla 1. februarja 2008 – je Svetilnik (vsaj ko gre za strani, odmerjene Gledališču Koper) mlade bralce na njim všečen in preprost način temeljito seznanil z razlikami, delom, poklici in »skrivnostmi« tako dramskega kot lutkovnega in glasbenega gledališča, jim pokazal, kako lahko doma izdelajo preproste lutke in miniaturni oder, predstavil različna obdobja (in arhitekturo) gledališke zgodovine, kot gledališki list pa služil predstavam za otroke v Gledališču Koper. V tem primeru so bile gledališke strani namenjene temam, povezanim s predstavo.

Svetilnik, vsebinsko in oblikovno zasnovan tako, da se prilagaja potrebam vseh institucij, je brezplačen, 3000 izvodov pa je otrokom na voljo v vseh obalnih (in zamejskih slovenskih) osnovnih šolah ter na otroških oddelkih izpostav centralne koprske knjižnice. Publikacija, ki ji strokovna javnost iz leta v leto izreka vse več priznanj in pohval, je še posebej opažena na vsakoletnem Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani.

 

Gledališče je doma

Dejavnosti Gledališča Koper v času koronske krize, 16. marec-25.maj 2020